• +355 44 52 44 52
  • Rruga Perlat Rexhepi, 36, Tirane, Albania

Pergjegjesia Sociale

Ne kuptojmë se Të bërit biznes ka ndikim në ambientin që na rrethon prandaj, kushtet që vendosim në aktivitetin tonë marrin parasysh një bashkësi konsideratash sociale, etike dhe ambientaliste.
Ne si institucion financiar kemi më shumë se një rol ekonomik pëer të përmbushur në shoqëri.

Synimet tona jane:

  • Te kontribojme ne krijimin e mundesive per njerezit.
  • Shmangim ose administrojmë me pergjegjësi cdo ndikim negativ të biznesit tonë ndaj njerëzve dhe ambientit
  • Te japim kontributin tonë modest për ndyshimet ambientale
  • Synojmë në ndryshime pozitive sociale duke mbështetur cështje të drejta dhe investojmë në komunitet
  • Inkurajojmë njerëzit tanë të marrin pjesë në komunitet dhe aktivitete vullnetare

Shërbimi ynë është transparent, i sigurt, dhe në përputhje me legjislcaionin. Partnerët dhe klientët tanë kanë mbështetjen tonë në menaxhimin e hyrjes në treg të sigurt, duke përfshirë licencat, regjistrimet, partneritetet lokale dhe pranisë fizike. Ekspertiza jonë ne pagesat ndërkombëtare siguron që të gjitha pagesat te plotësojnë kushtet teknike, kujdesin e duhur ndaj klientit dhe kërkesat per shqyrtimin e të gjithe juridiksioneve që prekin. RAEA FINANCIAL SERVICES siguron që funksioni i saj i mbikqrjes do te jete një ekspert i besuar këshilltar i biznesit, siguron mbikqyrjen ne një kornizë të fuqishme, të integruar dhe efektive të kontrollit të rrezikut të përputhshmërisë. Mbikqyrja është thelbësore; prandaj ajo është në zemër të asaj që ne bëjmë. Ne nuk jemi vetëm të sigurtë për shërbimin e pagesave të klientëve në të gjithë gjurmën e tyre aktuale të biznesit, por kemi mundur të mbështesim dhe kliente te cilet kerkjne te levizin nga pagesat kombetare ne ato nderkombetare.

RAEA FINANCIAL SERVICES ka përvojë të gjerë ne ofrimin e te gjitha shërbimeve financiare dhe çështjet rregullatore te mbikqyrjes përfshirë PPP / LFT, sanksioneve shqyrtimit, njohjes se klientit, mbrojtjen e të dhënave dhe mashtrimit.